Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. augusztus 15-től

 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Balázs Kálmán Géza e.v. (székhely: 2314 Halásztelek, Ilona utca 58., adószám: 69430448-1-33), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.kicsitacsi.hu weboldal használatára vonatkozó szabályokat, valamint a Szolgáltató és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevevő ügyfél jogait és kötelezettségeit.

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

Név: Balázs Kálmán Géza e.v.

Székhely: 2314 Halásztelek, Ilona utca 58.

E-mail cím: anyatacsi@kicsitacsi.hu

Adószám: 69430448-1-33

Telefonszám: +36-30-760-3744

Nyilvántartási szám: 53172587

Webshop nyilvántartási szám: 476/2021/B

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., +36-1-432-3232)

 

1. Alapvető rendelkezések

 

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A szerződés nyelve: magyar.

 

1.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtti napon a weboldalakon közzéteszi. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskor hatályos szabályok vonatkoznak. Az ügyfél a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.3. A honlap egésze, illetve a rajta megjelenő képek és szövegek szerzői jogi művek és szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2. Adatkezelési szabályok

 

Jelen Szabályzat részét képezi a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója, mely az alábbi linken érhető el:

 

https://kicsitacsi.hu/tacsimese/adatvedelmi-tajekoztato/

 

3. Megvásárolható termékek

 

3.1. Szolgáltató termékei kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon vásárolhatók meg.

Szolgáltató megvásárolható termékei:

Kicsi Tacsi kalandjai Anya Tacsival mesekönyv - 2790 Ft

 

3.2. A 3.1. pontban megnevezett termékek kizárólag online a webáruházon keresztül, vagy emailben az anyatacsi@kicsitacsi.hu emailcímen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek, és - ha nincs külön megjelölve - tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

 

3.3. A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

3.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelhető termékek árát megváltoztassa azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

4. Rendelés menete

 

4.1. Megrendelő regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházban.

Megrendelő a megrendelés során a "Kosárba teszem" gomb megnyomásával a kosarába helyezi a megvásárolni kívánt terméket.

Megrendelő a kosara tartalmát a “Kosár” gomb vagy menüpont megnyomásával tekintheti meg.

Megrendelő választ a rendelkezésre álló szállítási (átvételi) lehetőségek közül.

Megrendelő a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomása után a mezők kitöltésével megadja a vásárláshoz szükséges adatokat: vezetéknév, keresztnév, lakcím (számlázási cím), szállítási cím (ha eltér a számlázási címtől, továbbá a Packeta csomagpont vagy Z-Box helyét, nevét, ahová a csomagot kéri), valamint telefonszám.

A sikeres megrendeléshez a Megrendelőnek az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Megrendelő a “Megrendelés elküldése” gomba megnyomásával véglegesíti és adja le rendelését Szolgáltató felé.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

 

4.2. Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor – a megrendeléssel – tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

 

4.3. A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

4.4. A Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött elektronikus visszaigazolás tartalmazza:

Megrendelő nevét és telefonszámát,

a megrendelt terméket,

a választott átvételi módot,

számlázási címet,

szállítási címet,

személyes átvétel esetén az átvétellel kapcsolatos információkat,

banki előre utalás esetén a Szolgáltató bankszámlaszámát és az utaláshoz szükséges adatokat,

a fizetendő végösszeget.

 

4.5. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz adatokat adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

4.6. Amennyiben a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a hiba felismerése, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Megrendelőt az új adatokról. Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

4.7. Amennyiben Megrendelő a rendelés leadását követően észreveszi, hogy valamely adatot tévesen adta meg, a megrendelés módosításra telefonon vagy e-mail útján lehetősége van. Megrendelőnek ez a lehetősége addig áll fönn, amíg a megrendelt termék postázásra nem kerül.

 

4.8. Megrendelés leadására emailben is lehetőség van az anyatacsi@kicsitacsi.hu emailcímen keresztül. Ekkor Megrendelő emailben küldi el Szolgáltató számára a vásárláshoz szükséges adatokat (számlázási adatok, szállítási adatok, valamint a megrendelt termék megnevezése és mennyisége). A rendelés csak abban az esetben érvényes, ha Megrendelő minden szükséges adatot megadott. Amennyiben a megrendelés érvényes, Szolgáltató válaszemailben megküldi Megrendelő részére a rendelésszámot, valamint a fizetéshez és átvételhez szükséges információkat. A vásárlás menete a vállalt fizetési és szállítási igények alapján folytatódik tovább, illetve zárul le.

 

5. Fizetés és átvétel

 

5.1. Fizetési módok:

közvetlen banki átutalás

5.2. Átvételi módok:

postai ajánlott küldemény - 1190 Ft

szállítás Packeta csomagpontra vagy Z-Boxba - 990 Ft

személyes átvétel Halásztelken - ingyenes

5.3. A szállítás költségéről a Szolgáltató minden esetben a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Megrendelőt.

 

5.4. Szolgáltató a végösszeg Megrendelő általi hiánytalan teljesítése után kezdi meg a megrendelés feldolgozását. A díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

 

5.5. Közvetlen banki átutaláskor Szolgáltató nem számít fel külön díjat a fizetésre. Közvetlen banki átutalás esetén Megrendelő köteles a megrendelés azonosítóját „közlemény” rovatban feltüntetni. Szolgáltató hibásan kitöltött átutalás esetén (nem szerepel vagy rosszul szerepel a rendelési azonosító) nem vállal felelősséget a rendelés teljesítésére. Ebben az esetben Szolgáltató az átutalt összeget utalási költséggel csökkentve visszautalja.

 

5.6. Közvetlen banki átutalás esetén, amennyiben a rendelés értéke nem érkezik be Szolgáltató bankszámlájára a rendelés leadásától számított 3 napon belül, Szolgáltató figyelmeztető email üzenetet küld Megrendelőnek. Ha a rendelés ellenértéke a rendelés leadásától számított 5 napon belül sem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, úgy a rendelést Szolgáltató törli, melynek tényéről emailben értesítést küld Megrendelőnek.

 

5.7. Szolgáltató a megrendelt terméket csak belföldi postacímre, illetve magyarországi Packeta csomagpontra vagy Z-Boxba szállítja ki. A megrendelés során megadott szállítási címet Megrendelő köteles ellenőrizni. A hibásan megadott adatokból származó szállítási problémákért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, az emiatt keletkező költségek teljes egészében a megrendelőt terhelik.

 

5.8. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket "Cím elégtelen", "Ismeretlen", " Elköltözött", "Nem vette át", "Nem kereste" stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást csak 1000 Ft ügyintézési díj Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni.

Az első sikertelen kézbesítést követően Szolgáltató 180 napig őrzi meg a visszakerült terméket, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően. Ez idő alatt az újraküldési díj ellenében Szolgáltató megkísérli a termék újbóli kézbesítését, de amennyiben az is sikertelen, úgy az őrzési időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket Megrendelő maradéktalanul elfogadja.

 

5.9. Megrendelő köteles az átvett terméket a helyszínen ellenőrizni, a csomagot megvizsgálni, és a termékeken, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

 

6.1. A megrendelés feldolgozása legkésőbb a beérkezést követő 5 munkanapon belül megkezdődik, amiről Megrendelő email értesítést kap.

 

6.2. A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 7 munkanap.

 

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

6.4. Szolgáltató a rendelés feldolgozásáról, valamint a személyes átvétel lehetőségéről a Megrendelő által megadott email címre értesítést küld. Szolgáltató a megrendelésről Megrendelő részére számlát állít ki.

 

6.5. Személyes átvételre előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató telephelyén (Halásztelek, Ilona utca 58.) van lehetőség.

 

7. Elállás joga

 

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

7.2. Amennyiben Megrendelő élni kíván elállási jogával, azt írásban vagy telefonon erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával jelzi a Szolgáltató felé.

Megrendelőnek lehetősége van az elállási nyilatkozat megtételére

 

a) postai levél útján a 2314 Halásztelek, Ilona utca 58. címen,

 

b) emailben az anyatacsi@kicsitacsi.hu email címen vagy

 

c) telefonon a +36-30-760-3744 telefonszámon.

 

7.3. Az elállási jogot Szolgáltató abban az esetben tekinti határidőben érvényesítettnek, ha Megrendelő nyilatkozatát a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltatónak. Ennek igazolása Megrendelőt terheli.

 

7.4. Az elállási jog gyakorlásának postai, illetve emailben való írásbeli bejelentése esetén Szolgáltató annak postára adásának, illetve elküldésének időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a fogadott telefonhívás napját. Postai úton történő bejelenés esetén Megrendelő köteles ajánlott küldeményként feladni jelzését.

 

7.5. Megrendelő elállása esetén Szolgáltató 14 napon belül a teljes kifizetett vételárat maradéktalanul visszatéríti Megrendelőnek. Szolgáltató a vételárat mindaddig visszatarthatja, amíg Megrendelő a vásárolt terméket vissza nem juttatja Szolgáltatónak.

 

7.6. Elállás esetén Megrendelő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltatónak vagy meghatalmazottjának átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

7.7. A termék visszaküldésének költségét minden esetben Megrendelő viseli.

 

8. Szavatosság

 

8.1. Szolgáltató a megrendelt termékekre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felelősséget vállal. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

8.2. Kellékszavatossági jogok

Amennyiben Szolgáltató hibásan teljesít, Megrendelő kellékszavatossági igénnyel élhet az alábbiak szerint:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

8.3. Kellékszavatossági határidők

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

8.4. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta,

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

9. Panaszkezelés

 

9.1. Megrendelőnek lehetősége van esetleges panasza bejelentésére

 

a) postai levél útján a 2314 Halásztelek, Ilona utca 58. címen,

 

b) emailben az anyatacsi@kicsitacsi.hu email címen vagy

 

c) telefonon a +36-30-760-3744 telefonszámon.

 

9.2. A panaszkezelés helye a Szolgáltató székhelye (2314 Halásztelek, Ilona utca 58.). 

 

9.3. Szolgáltató a szóbeli panaszt - lehetőség szerint - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Megrendelőnek.

 

9.4. Amennyiben a 9.3. pont szerinti megoldásra nincs lehetőség, Szolgáltató a panaszt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Szolgáltató a válaszához csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

 

9.5. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató írásban tájékoztatja Megrendelőt a jogorvoslati lehetőségekről, vagyis arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

 

9.6. Az esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita esetén Szolgáltató az egyeztetés sikertelensége esetén a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

9.7. Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességét.

 

10. Záró rendelkezések

 

Jelen ÁSZF 2023. augusztus 15-én lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós jogszabályok értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás